Kodanikupäeva foorumil räägiti ühtsest infoväljast

25.11.2022

Riigikogus toimus täna Kodanikupäeva noortefoorum, mille teemaks oli “Ühtne infoväli ja ühtne ühiskond – kas realistlik eesmärk või klišee, mida pole võimalik saavutada?”

Foorumil osalesid sotsiaalteadlane prof Marju Lauristin, koolijuht Natalja Mjalitsina, Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev ja erinevate erakondade esindajad.

Otsustajad dialoogis noortega arutasid, kas ühine infoväli meie tingimustes on üldse saavutatav ja kuidas. Ühisest infoväljast lõimumise kontekstis räägitakse juba aastaid ja integratsiooni monitooringu tulemused kinnitavad, et mõned edusammud selles valdkonnas Eesti ühiskond on viimaste 12 aasta jooksul kindlasti teinud. Samas, sõjatingimustes oleme jälle probleemi ees, et infoväljad ja sellest johtuvalt ka väärtusruumid on Eesti inimestel nende emakeele baasil siiski valdavalt erinevad.

 

Kodanikupäeva foorumi läbiviimist toetas Saksa Liitvabariigi Suursaatkond.