Noorte Meedialabori hooaeg jõudis lõpule seminariga Narva-Jõesuus

30.12.2023

Talvine seminar Narva-Jõesuus oli suurepärane lõpetus projekti “Noorte Meedialabor” edukale hooajale. Seminaril osalesid nii projekti osalejad kui ka külalised, kes jagasid oma kogemusi ja teadmisi. Seminaril toimusid mitmed arutelud ja töötoad, kus käsitleti meedia ja sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas, libauudiste levitamise tõkestamist ja noorte meediakompetentsi arendamist.

“Noorte Meedialabor on aidanud noortel mõista meedia olulisust ja vastutust, mis sellega kaasneb. Projekti käigus on rõhutatud kriitilise mõtlemise olulisust ja õpetatud noori analüüsima meediainfot, eristama fakti arvamusest ja tuvastama libauudiseid. Koolitused on olnud interaktiivsed ja praktilised, pakkudes osalejatele võimalust kohe rakendada õpitud teadmisi ja oskusi,” ütles ühingu meediakoolituse koordinator Daniil Kurakin.

Noorte Meedialabor on noortele suunatud meediakoolitus- ja praktikabaas, mis annab võimaluse õppida ja praktiseerida erinevate meediamaterjalide loomist, sealhulgas videoid, podcaste, lühisaateid, debatte ja koolitusi. Projekti eesmärgiks on noortega praktilise koostöö kaudu arutada meedia ja sotsiaalmeedia rolli ühiskonna informeerimisel, väärtushinnangute kujundamisel ja libauudiste levitamise tõkestamisel. Noorte Meedialabor keskendub noorte meediakompetentsi arendamisele ja noorteühingu Avatud Vabariik võimekuse tõstmisele, et korraldada meediaalaseid algatusi ja koolitusi. Projekt loob atraktiivseid meediamaterjale, mis aitavad noori paremini kaasata ühiskondlikesse ja sotsiaalsetesse debattidesse ning muudesse ühistegevustesse.

“Noorte Meedialabor jätkab oma tegevust ka tulevikus, pakkudes noortele võimalusi meediakompetentsi arendamiseks ja ühiskondlikus elus aktiivsemalt osalemiseks. Projekti meeskond ja toetajad on pühendunud sellele, et noortele pakutaks parimaid võimalusi õppimiseks ja kasvamiseks vastutustundlike ja teadlike kodanikena,” lisas Kurakin.

Meediahuviliste jaoks, kellel puudub eelnev praktiline kogemus, pakub Noorte Meedialabor mitmeid koolitusi. Koolitustel keskendutakse olulistele teemadele nagu kaamera käsitlemine ja hooldus, kompositsioon fotos ja videos, foto- ja videotöötluse alused, videomontaaž vabavaraliste ja tasuliste programmidega, töötamine heliga, podcastide loomine, SMM alused, auditooriumi kasvatamine, töötamine erinevate sotsiaalmeedia kanalitega, meediaga seotud õiguslikud küsimused ja autoriõiguse alused.

Noorte Meedialabor on saanud toetust Aktiivsete Kodanike Fondilt ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste arvelt 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra. Samuti on projektile toetust andnud Saksa Liitvabariigi Suursaatkond, kes on aidanud kaasa stuudio ja koolituskeskuse valmimisele ning varustuse hankimisele, samuti koolitusprogrammi elluviimisele.