Vabatahtlik teenistus

Noorteühing Avatud Vabariik omab Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise vastuvõtva ja tugiorganisatsiooni rolli täitmiseks, mis võimaldab meil saata ja võtta vastu välisvabatahtlikke.

Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu algatus, mille abil luuakse noortele võimalused kas oma koduriigis või välismaal vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.   

Euroopa solidaarsuskorpusega saavad liituda kõik noored vanuses 17-30 eluaastat, kuid projektis saab osaleda alates 18. eluaastast. Vabatahtlik teenistus kestab 2-12 kuud.

Euroopa solidaarsuskorpus ühendab noori, et rajada hoolivam ühiskond, toetades haavatavamaid isikuid ja reageerides ühiskondlikele väljakutsetele. See annab inspireeriva ja kaasava kogemuse noortele, kes soovivad aidata, õppida ja areneda.

Programmis osalemiseks on registreerimine kohustuslik. Pärast lihtsat registreerimistoimingut saab osalejaid valida erinevatesse projektidesse, mis on seotud näiteks loodusõnnetuste ennetamise või katastroofijärgse taastamistööga, abistamisega varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses või kogukondades erinevate sotsiaalküsimustega tegelemisega.

Üldjuhul on Euroopa solidaarsuskorpuse projektide asukohaks Euroopa Liidu liikmesriigid.