Muudame noorte elu paremaks 1999. aastast.

Korraldame noorteprojekte, seminare, konverentse, rahvusvahelisi noortevahetusi, õppevisiite ning saadame ja võtame vastu vabatahtlikke.

Uudised

Meist

Noorteühing Avatud Vabariik on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on noorte aktiivsem kaasamine otsustusprotsessidesse, kodanikuhariduse arendamine ja sidusama ühiskonna moodustamisele kaasaaitamine.

Korraldame noorteprojekte, seminare, konverentse, rahvusvahelisi noortevahetusi, õppevisiite ning saadame ja võtame vastu vabatahtlikke.

Meie peamiseks sihtrühmaks on noored vanuses 16 kuni 26 eluaastat.

Meie algatused

L
Arenda oma oskusi analüüsida, hinnata ja luua meediat projektis noorte meedialabor
L
Täienda oma teadmisi välissuhtluse ja välispoliitika alal projektis noorte diplomaatiakool
L

Osale vabatahtlikus tegevuses või tööprojektides euroopa solidaarsuskorpuse raames

Meie üritused