Muudame noorte elu paremaks 1999. aastast.

Meie eesmärk on luua inspireeriv ja toetav keskkond, kus saad ennast arendada, leida uusi sõpru ning osaleda mõjukates ühiskonna-alastes tegevustes.

Uudised

Meist

Haridus- ja noorteühingu Avatud Vabariik missiooniks on haridussüsteemi paremustamine, vabatahtliku noorsootöö arendamine ja noorte kaasamine poliitilise- ja ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena.

Korraldame üle-eestiliselt noorteprojekte, seminare, konverentse, rahvusvahelisi noortevahetusi, õppevisiite ja saadame ning võtame vastu vabatahtlikke.

Meie peamiseks sihtrühmaks on noored vanuses 14 kuni 26 eluaastat.

Meie algatused

L
Arenda oma oskusi analüüsida, hinnata ja luua meediat projektis noorte meedialabor
L
Täienda oma teadmisi välissuhtluse ja välispoliitika alal projektis noorte diplomaatiakool
L

Osale vabatahtlikus tegevuses või tööprojektides euroopa solidaarsuskorpuse raames

Meie üritused