Noorte meedialabor

Noorte Meedialabor on meedia koolitus- ja praktikabaas, mis võimaldab noortel luua erinevaid meediamaterjale, eelkõige videosid, podcaste jne, teha lühisaateid (sh külalistega), korraldada debatte ja erinevaid koolitusi ning praktikume.

Tegevuse eesmärgiks on praktilise koostöö kaudu arutada noortega meedia ja sotsiaalmeedia rolli üle ühiskonna informeerimisel, väärtushinnangute kujundamisel ja libauudiste levitamise tõkestamisel.

Noorte Meedialabori fookusesse on tõstetud noorte meediakompetentsi arendamine ja noorteühingu Avatud Vabariik võimekuse tõstmine korraldada noorte meediaalaseid algatusi ja koolitusi, luua atraktiivseid meediamaterjale ning seeläbi paremini kaasata noori ühiskondlikesse ja sotsiaalsetesse debattidesse ning muudesse ühistegevustesse.

Meediahuviliste jaoks, kellel puudub eelnev praktiline kogemus, Noorte Meedialabori raames toimuvad vastavad koolitused. Koolitustel keskendutakse eelkõige järgmistele teemadele: kaamera käsitlemine ja hooldus, kompositsioon fotos ja videos, foto- ja videotöötluse alused, videomontaaž vabavaraliste ja tasuliste programmidega, töötamine heliga, podcastide loomine, SMM alused, auditooriumi kasvatamine, töötamine erinevate sotsiaalmeedia kanalitega, meediaga seotud õiguslikud küsimused, autoriõiguse alused, jne.

Projekti “Noorte meedialabor” toetavad Aktiivsete Kodanike Fond, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste arvel 2014–2021 rahastusperioodil, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra (meediaplatvorm, koostööüritused) ning Saksa Liitvabariigi Suursaatkond (stuudio ja koolituskeskuse valmimine ning varustus, koolitusprogramm).

 

Noorte Meedialabor