UrbanLAB

Projekti eesmärgiks on ergutada noori osalema avalikus diskussioonis kohalike elu teemadel, uurima rohkem kaasaegse urbanismi kohta ning esitama oma visiooni struktuurses dialoogis avalikkusega ja otsustajatega.

Peamiseks vahendiks on arutelud eskpertidega, aktivistidega ja otsustajatega, avalikud kohtumised, õppevisiidid, ekskursioonid, ning väljundina temaatilised meediaproduktid (podcastid, videod, sotsmeedia postitused), mis on mõeldud laiema dialoogi hõlbustamiseks.

Kuna projekti teemad keskenduvad kaasaegse urbanismi ja kohaliku elu korraldamise küsimustele, sh kaasamisele ja osalemisele, siis eelkõige peab see kõnetama just kohalike kogukondi. Projektis saab osaleda kogu Eestis.

Projekti üheks eesmärgiks on populariseerida kohalikul tasandil osalust otsustusprotsessis: rääkida kohaliku omavalitsuse kaasamis- ja osalusmehhanismidest, volikogude (sh linnaosa- ja osavallakogude) rollist, noorte osaluskogudest jne.

Projekti toetab Euroopa Liidu programm Euroopa Solidaarsuskorpus.