Uhkusekuu tähistamiseks rääkisime LGBT+ kogukonna eesmärkidest

17.06.2024

Juuni on LGBT+ uhkuse kuu, mida Avatud Vabariik alati tähistab. Rääkisime Eesti LGBT+ ühingu juhatuse liikme Eeva Koplimetsaga ühingu tegevustest ja saavutustest, ning kuidas muutused seadusandluses parandavad inimeste elusid.

Eesti LGBT ühing keskendub peamiselt õiguste kaitsele ja huvikaitsele, et muuta seadusi ning suurendada teadlikkust LGBT+ kogukonna vajadustest ning probleemidest. Ühingu tegevuse eesmärk on tagada, et seadusandlikud muudatused ja avalik arvamus liiguksid võrdsuse ja õiguste kaitse suunas.

“Meie peamine ülesanne on veenda poliitikuid ja üldsust mõistma, miks on seaduste muutmine vajalik,” selgitas Koplimets. “Sageli arvatakse, et tegemist on vaid soovidega, kuid tegelikult on tegemist väga tõsiste probleemidega, millel on reaalsed ja tõsised tagajärjed inimeste eludele.”

Viimase aja suurim saavutus on olnud abieluvõrdsuse seadustamine, mis on toonud kaasa märkimisväärsed muutused paljude inimeste eludes. “Abieluvõrdsuse seadustamisega on nüüdseks võimalik tuua välisriikidest pärit elukaaslasi Eestisse ning saada lapsendamisõigusi, mis varem olid samasooliste paaride jaoks raskesti saavutatavad,” rõhutas ta.

Lisaks seadusandlikule tööle korraldab Eesti LGBT ühing koolitusi spetsialistidele, nagu õpetajad, tervishoiu- ja noorsootöötajad. Samuti pakutakse õigus- ja psühholoogilist tuge ning korraldatakse tugigruppe.

Ühing teeb tihedat koostööd ka meediaga, et tagada LGBT+ kogukonna teemade laiem kajastus ning korraldab Pride’i üritusi. “Pride’i üritused on olulised, et tuua esile LGBT+ kogukonna probleemid ja julgustada inimesi mõtlema, mida nemad saaksid teha olukorra parandamiseks.”

2023. aastal toimunud Tallinna Pride tõi tänavatele rekordarvu inimesi. “Kui 2017. aastal osales Pride’il umbes 1800 inimest, siis eelmisel aastal oli osalejaid juba 7000–8000,” märkis Koplimets. “See näitab selgelt, et ühiskonna hoiakud on muutumas.”
Tulevikus keskendub ühing veelgi enam transsooliste õiguste kaitsmisele, sealhulgas hormoonasendusravi kättesaadavuse parandamisele ning ooteaegade lühendamisele, mis praegu ohustavad paljude transsooliste inimeste vaimset tervist ja elu.

Eesti LGBT ühingu tegevused ja saavutused aitavad kaasa võrdse ja hooliva ühiskonna kujunemisele, kus kõik inimesed saavad elada vabalt ja turvaliselt, sõltumata nende seksuaalsest sättumusest või soolisest identiteedist.