Volikogu koosolek

MTÜ Avatud Vabariik volikogu koosoleku kokkukutsumise teade

MTÜ Avatud Vabariik
Registrikood: 80161970
Aadress: Ahtri 8, 10151 Tallinn
E-post: or@or.ee

Koostamise kuupäev: 26.06.2024

1. Käesolevaga kutsub juhatus kokku MTÜ Avatud Vabariik volikogu koosoleku.

2. Volikogu koosolek toimub 04.07.2024 aadressil Ahtri 8, 10151 Tallinn (3. korrus), algusega kell 18:00.

2. Volikogu koosoleku päevakord:
2.1. Majandusaasta aruanne kinnitamine.
2.2. Juhatuse valimine.
2.3. Muud küsimused.

3. Volikogu koosolekul osalemine on võimalik ka elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil. Oma soovist osaleda volikogu koosolekul käesolevas punktis sätestatud vormis tuleb teada anda ühingu juhatusele hiljemalt volikogu koosoleku alguseks. Link volikogu koosolekul osalemiseks edastatakse e-posti teel.

4. Ühingu liikmetel on võimalik tutvuda ülalmärgitud päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõudega MTÜ Avatud Vabariik büroos aadressil: Ahtri 8, 10151 Tallinn.

5. Käesolev teade avaldatakse viivitamatult ühingu kodulehel.

Jevgeni Krištafovitš
MTÜ Avatud Vabariik juhatuse liige

Allkirjastatud teade