Mälestame küüditamise ohvreid

14.06.2021

Noorteühing Avatud Vabariik mälestab 1941. aasta küüditamise ohvreid ja taasavaldab kirjaniku ja ajaloolase Imbi Paju intervjuu seoses meie mälupoliitika seminariga Narvas.

“Kõik küüditamised ja repressioonid, mis juhtusid Stalini ajal, ei juhtunud mitte üksnes eestlastega, vaid ka venelastega. Narvas oli kaks väga head vene kooli, kus õpetasid Peterburi professorid. Kahe nädala jooksul kadusid kõik nende koolide inimesed. Nii et esimesed, keda nõukogude süsteem karistas, olid eestivenelased. Ning see on kõik rääkimata,” sõnas Imbi Paju.

“Stalini repressioonid on bolševike läbiviidud inimsusvastane kuritegu. Me peame sellest rääkima, et osata olla oma vanemate ja vanavanemate suhtes empaatilised. Empaatiatunne on vajalik, et suuta elada täna üheskoos ilma süütundeta, vaid vaadata ohvrite peale armastustundega. Oli ka konformistidest ja kollaboristidest eestlasi, kes läksid selle süsteemiga kaasa, sest said selle eest mingeid hüvesid, olgu siis võimu, raha või mõnda muud boonust. See ei olnud ainult eestlaste ja venelaste “asi”, vaid terve poliitiline ja ideoloogiline süsteem, millesse terror oli sisse kodeeritud,” lisas Paju.

Mälupoliitika-teemaline seminar toimus projekti “Ühiskonna ühtsus läbi noorte osalemise poliitikas” raames, mida toetas SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ vahenditest. Üritus toimus koostöös Inimõiguste Instituudi ja Eesti Mälu Instituudiga.