Avatud Vabariik liitus avaldusega Memoriali toetuseks

28.12.2021

MTÜ Avatud Vabariik kirjutas alla EL-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorumi algatusel koostatud avaldusele, mis taunib Venemaa vanima kodanikeühenduse Memorial sundlikvideerimist.

EL-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorumi juhatus ühemõtteliselt taunib Venemaa ametivõimude poolt tehtud otsused ja kutsub üles tühistama tingimusteta seadusandlust “välisagentide” ja “soovimatute organisatsioonide” kohta.

“Me samuti kutsume Euroopa kodanikuühiskonna esindajaid, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide võimud ning rahvusvahelisi instituute, nagu Euroopa Nõukogu, avaldama oma solidaarsust nende organisatsioonidega ja eraisikutega ning nõudma repressiivsete seaduste tühistamist,” seisab EL-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorumi avalduses.

Venemaa ülemkohus tegi 28.12.2021 otsuse likvideerida rahvusvaheline ühiskondlik organisatsioon “Rahvusvaheline ajaloolis-hariduslik, heategevuslik ja õiguskaitseühendus Memorial” ja selle regionaalosakonnad ning muud struktuursed organisatsioonid nn. välisagentide seaduse rikkumise eest. Otsus ei ole jõustunud, Memoriali esindajad lubasid selle kassatsioonikorras edasi kaevata.