Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Dokumendid

Käesolevas jaotuses avaldatakse peamiseid dokumente, mis reguleerivad noorteühingu Avatud Vabariik tegevust.

 

Põhikiri

Põhikiri on ühingu peamine sisedokument, mis reguleerib tema tegevust. Põhikirja viimane redaktsioon kinnitati 17. augustil 2003.

Kodanikuühenduste eetikakoodeks

Eetikakoodeks on kõikide kodanikeühenduste üldine ja ühine dokument, mis peaks tõstma usaldust mittetulundussektori vastu. Eetikakoodeks on vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogu poolt 7. aprillil 2002 ja samal ajal heaks kiidetud “Avatud Vabariigi” juhatuse poolt.

Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsioon

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon on dokument, mis määratleb avaliku võimu ja kodanikualgatuse vastastikku täiendavaid rolle ning koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

gayhub.blue