Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorte Diplomaatiakool

Projekti raames toimub kuus noorteseminari, mis keskenduvad Euroopa Liidu välispoliitika jaoks tähtsatele teemadele. Alustades EL-i ja Venemaa vahelistest suhetest ning lõpetades Kaukaasia kolmnurgaga: EL, Gruusia, Venemaa. Lisaks toimub neli ekskursiooni välisriikide diplomaatilistesse esindustesse, kus noored kohtuvad esinduste töötajatega. Osalema on teretulnud kõik gümnaasiumi ja ülikooli noored.

Eesmärgiks on kaasata noori dialoogidesse välispoliitilistel teemadel, andes neile samal ajal võimaluse kohtuda ja diskuteerida oma ala professionaalidega. Peame silmas eesti poliitikuid, ühiskonnategelasi ja eksperte, kes regulaarselt võtavad sõna rahvusvahelistel teemadel ja osalevad selle kujundamises. Noored astuvad dialoogi otsutajatega ja seeläbi saavad mõjutada nende vaadet protsessidele ning võib olla ka nende poolt tehtavaid otsuseid.

Projekti tegevused pakuvad noortele võimalust avaldada mõju otsutajatele läbi vahetu kontakti ning saada rohkem teavet Euroopa Liidu poolt läbiviidavast välispoliitikast, otsustamismehhanismidest ning tutvuda diplomaatilise tööga läbi saatkondade külastuse. Tahame rõhutada, et Eesti ning Euroopa liidu kodanikuks olemine ei piirdu ainult Euroopa heaolu nautimisega ja sisepoliitikas osalemisega – Euroopal on mida jagada ja mille eest seista.

Soovime laiendada noorte silmavaadet, andes neile aimu välismaailmas toimuva kohta – kuidas otsustatakse ning mis on otsust mõjutavateks teguriteks. See on oluline, kuna tulevikus on riikidevahelisi otsuseid vastu võtmas just noored. Seega, projekt tõstab noorte pädevust rahvusvaheliste teemade puhul ning aitab paremini aru saada sündmustest ja protsessidest, mille peegeldusega tutvutakse uudistes ja näevad videotes. Mida rohkem teavet noored saavad, seda julgemini nad antud küsimustes sõna võtavad ja kodanikena suurte otsuste tegemist mõjutada püüavad.

Seminarid toimuvad Tallinnas, Ida-Virumaal ja Tartus. Tallinnast väljapool elavad noored võivad saada piletikompensatsiooni saatkonna ekskursioonidel osalemiseks.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon programmi Euroopa Noored kaudu.

gayhub.blue