Üldkoosolek

MTÜ Avatud Vabariik üldkoosoleku kokkukutsumise teade

MTÜ Avatud Vabariik
Registrikood: 80161970
Aadress: Ahtri 8, 10151 Tallinn
E-post: or@or.ee

Koostamise kuupäev: 28.06.2023

1. Käesolevaga kutsub juhatus kokku MTÜ Avatud Vabariik üldkoosoleku.

2. Üldkoosolek toimub 06.07.2023 aadressil Ahtri 8, 10151 Tallinn (3. korrus), algusega kell 18:00.

2. Üldkoosoleku päevakord
2.1. Majandusaasta aruanne kinnitamine.
2.2. Kuni 2023. aastani k.a ametis olnud volikogu tegevuse aruanne ja otsuste kinnitamine.
2.2. Volikogu liikmete valimine.
2.3. Juhatuse valimine.

3. Üldkoosolekul osalemine on võimalik ka elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil. Oma soovist osaleda üldkoosolekul käesolevas punktis sätestatud vormis tuleb teada anda ühingu juhatusele hiljemalt üldkoosoleku alguseks. Link üldkoosolekul osalemiseks edastatakse e-posti teel.

4. Ühingu liikmetel on võimalik tutvuda ülalmärgitud päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõudega MTÜ Avatud Vabariik büroos aadressil: Ahtri 8, 10151 Tallinn.

5. Käesolev teade avaldatakse viivitamatult ühingu kodulehel.

Jevgeni Krištafovitš
MTÜ Avatud Vabariik juhatuse liige

Allkirjastatud teade