Noorte Meedialabori strateegiaseminar

30.10.2022

Projekti “Noorte Meedialabor” osalejad korraldasid meediahariduse teemalise strateegiaseminari Narva-Jõesuus.

Seminari eesmärk oli koosloomelistel töötubadel ja simulatsioonidel anda sisendit noorte meediahariduslike strateegiliste ja ühistegevuste kavandamiseks.

Osalejad analüüsisid seni kasutusel olnud hariduslike meetodeid, koostööd erinevate media-, haridus- ja kodanikealgatuslike organisatsioonidega, et paremini jõuda mitteformaalse hariduse algatustega noorteni, kes ei ole varem osalenud vabaühenduste tegevuses.

 

Seminari läbiviimist toetas Saksa Liitvabariigi Suursaatkond.