Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Ühiskonna ühtsus läbi noorte osalemise poliitikas

Projekti eesmärgiks on toetada noorte osalust ühiskonnaelu debattides. Projektiga soovitakse edendada koostööd erineva kodukeelega noorte vahel, et seeläbi luua ühist riigiidentiteeti, toetada sallivust ja rikastada nende teadmisi demokraatia protsessidest ning õpetada erinevaid viise otsustusprotsessides kaasa rääkida.

Peamised teemad mida käesolev projekt käsitleb on haridus- ja lõimumispoliitika, vähemuste kaitse, sallivuse edendamine, mälupoliitika ja Euroopa identiteet.

Projekti raames toimub kaks kahepäevast meedia- ja osalusseminari ning viis ühepäevast seminari, kus noored kohtuvad poliitikutega ja teiste otsustajatega ning arvamusliidritega, et tõsta noorte osalust ning luua neile võimalusi oma elu puudutavates otsustes kaasa rääkida nii kohalikul tasandil kui laiemalt.

Toimunud üritused:
1.-2. aprill 2017 Osalusseminar Pärnus
27. november 2017 Kodanikupäevale pühendatud noorteseminar Tallinnas
27.-28. jaanuar 2018 Osalusseminar Pärnus
30. jaanuar 2018 Arvamusfestival Narvas
25. märts 2018 Mälupoliitika osalusseminar ja küünalde süütamine Narvas
9. mai 2018 Euroopa päevale pühendatud osalusseminar Sillamäel
30. mai 2018 Haridusteemaline osalusseminar Tallinnas

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ raames.

EU flag-Erasmus+_vect_POSPõhilogo_nimega_tume taust_est

gayhub.blue