Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Ühiskonna ühtsus läbi noorte osalemise poliitikas

Projekti eesmärgiks on toetada noorte osalust ühiskonnaelu debattides. Projektiga soovitakse edendada koostööd erineva kodukeelega noorte vahel, et seeläbi luua ühist riigiidentiteeti, toetada sallivust ja rikastada nende teadmisi demokraatia protsessidest ning õpetada erinevaid viise otsustusprotsessides kaasa rääkida.

Peamised teemad mida käesolev projekt käsitleb on haridus- ja lõimumispoliitika, vähemuste kaitse, sallivuse edendamine, mälupoliitika ja Euroopa identiteet.

Projekti raames toimub kolm kahepäevast meedia- ja osalusseminari ning viis ühepäevast seminari, kus noored kohtuvad poliitikutega ja teiste otsustajatega ning arvamusliidritega, et tõsta noorte osalust ning luua neile võimalusi oma elu puudutavates otsustes kaasa rääkida nii kohalikul tasandil kui laiemalt.

Eesootavad üritused:
27.-28. jaanuar 2018 Osalusseminar Pärnus
30. jaanuar 2018 Arvamusfestival Narvas
22. veebruar 2018 Noorteseminar Tallinnas
17. märts 2018 Noorteseminar Tartus
25. märts 2018 Noorteseminar Narvas
12.-13. mai 2018 Osalusseminar Viljandis

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ raames.

EU flag-Erasmus+_vect_POSPõhilogo_nimega_tume taust_est