Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Rahvusvaheline noorte koostöö

Ühingu rahvusvahelise tegevuse olulisemaks osaks on noorte osalemine rahvusvahelistes noortevahetustes, koolitustel ja seminaridel välismaal. Avatud Vabariik regulaarselt vahendab selliseid projekte oma liikmetele ja huvitatud isikutele.

Avatud Vabariigil on lai partnerite võrgustik välisriikides, nii Euroopa Liidus, kui ka kolmandates riikides. Strateegilised koostööprogrammid on Soome, Prantsuse, Valgevene, Venemaa ja Läti noorteorganisatsioonidega. Ühingu liikmed osalevad mitmetes rahvusvahelistes noorsoovahetustes, õppevisiitidel, seminaridel, saadavad vabatahtlikke ja võtavad neid vastu.

Esimene välisvabatahtlik Prantsusmaalt võeti teenistusperioodiks üks kuu 2007. aastal, järgmine Ukrainast töötas aasta ja septembril 2009 alustas aastast teenistust vabatahtlik Valgevenest.

Ühingu eriliseks prioriteediks on Eesti Vabariigi arengukoostöö sihtriigid (Moldova, Ukraina, Valgevene ja Georgia) ning Venemaa. 2007. aastal sõlmiti koostööprotokoll ka Aserbaidžaani hariduse valdkonas tegutsevate ühenduste katusorganisatsiooniga (teine partner Eestis on MTÜ Haridusfoorum). Avatud Vabariigi eksperdid konsulteerivad nende riikide kodanikeühendusi ja valitsusasutusi noorsootöö-, integratsiooni-, kodanikuühiskonna arendamise ja muudel teemadel, korraldavad nende jaoks õppevisiite ja koolitusi Eestis ning osalevad rahvusvahelistel võrgustikel.

Spetsiifiline koostöö käib Valgevene noorteorganisatsioonidega. Avatud Vabariik osaleb aktiivselt Eestis tegutseva Valgevene toetusgrupi tegevuses, teeb monitooringut Valgevene poliitilisele situatsioonile (mis puudutab kodanikeühendusi ja noori), loob võrgustikke ja arendab sidemeid valitsusväliste organisatsioonidega. Valgevene ametlik võim võitleb aktiivselt valitsusväliste noorteorganisatsioonide vastu ja seetõttu traditsioonilised kahepoolsed kontaktid nendega on raskendatud. Avatud Vabariigi panus olukorra parandamisele seisneb selles, et me soodustame Valgevene noorteorganisatsioonide tööd, pakkudes neile igakülgset tuge ja koolitust, isegi korraldades Eestis mõnikord nende koosolekuid ja üritusi.

Tegutsedes Valgevene toetusgrupis taotles ühing Vabariigi Valitsuselt 2006. ja 2007. aastal stipendiumite kehtestamist Valgevene üliõpilastele, kes poliitilise surve tõttu ei saanud jätkata oma haridusteed kodumaal. Avatud Vabariik osaleb aktiivselt selle stipendiumiprogrammi arendamisel ja promomisel ning abistab Eestisse saabunud tudengeid.

gayhub.blue