Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Liikmete kaasamise tõhustamine ja vabatahtlike kompetentsi tõstmine

Hea sõber!

See Avatud Vabariigi projekt on nüüd läbi. Vaata SIIT projektijuhi kokkuvõtteid.

2015. aasta kevadest kuni detsembri lõpuni pöörab noorteühing Avatud Vabariik erilist tähelepanu liikmete kaasamise tõhustamisele ja vabatahtlike kompetentsi tõstmisele. Selle projekti raames toimuvad järgmised üritused:

  • Temaatilised seminarid, mille eesmärgiks on pakkuda meie liikmetele ja potentsiaalsetele liikmetele võimalust arutleda ühiskondlikult olulistel teemadel otse ekspertidega, panustada ühiskonda oma arvamusega;
  • Liikmete kaasamisüritused, mille eesmärgiks on suurendada liikmeskonna motiveeritust ning ühtlasi tänada neid panustamise eest;
  • Koolitused Avatud Vabariigi liikmetele, mille eesmärgiks on suurendada vabatahtlike koostööoskusi ja tõsta motiveeritust, suurendada teadmisi meeskonnaliikmete kaasamisest.

From spring 2015 to early 2016, Open Republic will have been focusing on a project to more effectively involve its’ own members in internal work processes and to increase the competence of its’ volunteers.

The main activities taking place during this project are:

  • thematic seminars that provide the opportunity to discuss different important topics in nowadays society with experts;
  • inclusion activities – the main purpose of inclusion activities is to increase our members’ motivation and also to thank them for their effort;
  • trainings for Open Republic members – the main purpose is to increase cooperation and motivation skills as well as to increase the know-how about involving members of the NGO.

 

JÄRGMISED ÜRITUSED:

Vestlusõhtu Marko Mihkelsoniga – Venemaa arengud 2016

Kodanikupäeva foorum Riigikogus

Narvas – Räägime Süüriast

10.12.2015 Koolitus Tallinnas (vaid aktiivliikmetele)

11.12.2015 Koolitus Tartus (vaid aktiivliikmetele)

12.-13.12.2015 Koolitus Narva-Jõesuus, järelkoolitus (vaid aktiivliikmetele)

 

Upcoming events:

Discussion with Marko Mihkelson – Development of Russia 2016

Citizenship Day in Riigikogu

In Narva – Talking about Syria

10th Dec 2015 Training in Tallinn

11th Dec 2015 Training in Tartu

12th-13th Dec 2015 Training in Narva-Jõesuu

 

Vaata toimunud ürituste galeriisid / Galleries of past events:

Lembit Nei ja Sigrid Västra: Räägime kõrgharidusest (Tartus)

Küberjulgeolek Eestis ja Euroopas

Noorteühing Avatud Vabariik tähistas 16. sünnipäeva

 

PROJEKTIMEESKOND:

Projektijuht: Katarina Kiiver, katarina(at)or.ee

Projekti koordinaator: Vladislav Velizanin, vladislav(at)or.ee

Vabatahtlikud: Jevgeni Krištafovitš, Fedor Stomakhin, Gustav Liblik, Ivo Visak

 

Project team:

Project manager: Katarina Kiiver, katarina(at)or.ee

Co-ordinator: Vladislav Velizanin, vladislav(at)or.ee

Volunteers: Evgeny Krishtafovitsh, Fedor Stomakhin, Gustav Liblik, Ivo Visak

 

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonia Foundation.

topeltlogo_aef_eea_grants

gayhub.blue