Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorte seminar-arutelud

Projekti raames korraldatakse seminar-arutelude sari Eesti eri maakondades elavatele eri rahvustest 700-le noorele vanuses 17 kuni 26 aastat, toetamaks nende omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendamaks kultuuridevahelisi barjääre ning soodustamaks lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostööd.

Seminar-arutelude sarja põhifookuses on noorte suhted ja suhtlemisoskus erinevates sotsiaalsetes keskkondades. Ürituste eesmärgiks on võimaldada noortel jagada seda, mis nende arvates moodustab nende identiteedi, arutleda väärtuste ja uskumuste üle ning seeläbi toetada omavahelist mõistmist ning koostööd. Samuti tegeleda noorte teadmiste, väärtuste, hoiakute ja oskustega.

Seminar-arutelude sarja toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus “Meie Inimesed” Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.3 „Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused“ alategevuse 5.3.1 „Lõimumisalased koostöötegevused“ vahenditest.

 

logo_big_gradientel_sotsiaalfond_horisontaal

gayhub.blue