Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorte osalus

Olles üheks põhiliseks eesti ja muukeelsete noorte häälekandjaks, pöörab Avatud Vabariik suurt tähelepanu noorte osalusele ning selle osatähtsuse suurendamisele ühiskonnas. Peame oluliseks, et noorte arvamust võetaks kuulda kõikide ühiskondlikult ja riiklikult tähtsate otsuste langetamisel. Usume, et noorte osalus on oluline kõikides ühiskondlikes küsimustes.

Seetõttu korraldab Avatud Vabariik regulaarselt erinevaid arutelusid, mille raames püütakse leida vastused kõikidele põletavatele poliitilistele ja ühiskondlikele küsimustele. Seeläbi saadakse teada sihtrühma arvamus ning tutvustatakse seda läbi meediakanalite ühiskonnale.

Peamist tähelepanu pööratakse haridusele, noortepoliitikale ja lõimumisele.

Avatud Vabariigi viib läbi monitooringuid, mille käigus keskendutakse seadusandlusele, võetakse eeskuju rahvusvahelisest praktikast ning esitatakse arvamusettepanekuid nii riiklikul kui üle-Euroopalisel tasandil. Lisaks sellele, et Avatud Vabariik kaasab oma aktiivseid liikmeid arvamusavalduste koostamise protsessi, luuakse piisavalt väljundeid ka passiivsemale liikmeskonnale – seda eelkõige regulaarselt toimuvate küsitluste, seminaride ja foorumite näol.

Oluliseks osaks meie tegevusest on inimõiguste arendamine ja kaitse. Avatud Vabariigi liikmed võtavad koos Inimõiguste Keskuse, Avatud Eesti Fondi, Balti Uuringute Instituudi, Inimõiguste Instituudi, Eesti LGBT Ühingu, Eestimaa Rahvuste Ühenduse, Lastekaitseühingu jt organisatsioonidega regulaarselt osa inimõigusteemalistest ümarlaudadest.

gayhub.blue