Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Missioon

Noorteühingu Avatud Vabariik missiooniks on haridussüsteemi paremustamine, vabatahtliku noorsootöö arendamine ja noorte kaasamine poliitilise- ja ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena.

Visioon

Noorteühing Avatud Vabariik on tuntud ja tunnustatud noorte vabatahtlik avalikes huvides tegutsev organisatsioon, kes samuti pakkub oma liikmetele paindlikke teenuseid, arvestades nende vajadusi ja ootusi ning kaasates võrdselt eesti keelt ja eesti keelest erinevat keelt kodukeelena rääkivaid noori. Organisatsioon mõjutab tulemuslikult hariduse-, noorsoo- ja lõimumispoliitikat kohalikul ja riiklikul tasandil, kaitsmas oma sihtgrupi hariduslikke, sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi õigusi.

Eesmärgid

  1. Noorte huvide, vajaduste ja arvamuste esitamine avalikkuses ja asutustega suheldes.
  2. Noortepoliitika ja hariduspoliitika arendamisele kaasaaitamine.
  3. Hariduskvaliteedi ja õpikeskkonna parandamine ning õpimotivatsiooni tõstmine.
  4. Noorte arendavaks tegevuseks tingimuste loomine.
  5. Noorte teavitamine hariduselust Eestis ja maailmas.
gayhub.blue