Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Karjääri planeerimine

Avatud Vabariigi üheks põhitegevuseks on noorte konkurentsivõime parendamine tööturul – erinevate võimaluste loomine parendamaks noorte stardipositsiooni ja karjäärikasvu ning arengu võimaldamine.

https://deutschpillen.com/

Karjääriplaneerimise programm on mõeldud erinevas vanuses noortele – nii keskkooliõpilastele, kellele tutvustatakse erinevaid elualasid ning antakse esmast karjäärialast nõu kui ka üliõpilastele, kes saavad meie ühingu kaudu võtta osa erinevatest kõrgetasemelistest projektidest, mille kaudu luuakse võimalus saada tööalaselt kasulikke kogemusi.

Et suurendada noorte konkurentsivõimet tööturul ning valmistada neid ette tulevaseks karjääriks, korraldab Avatud Vabariik

  • (üli-)koolides info- ja karjääripäevi, mille raames on noortel võimalik tutvuda erinevate erialade ja edasiõppevõimalustega üleüldiselt;
  • ekskursioone ettevõtetesse ja asutustesse, mille käigus tutvuvad noored võimalike tööandjatega;
  • töövarjupäevi ja praktikaid koos spetsialistide ja juhtivtöötajatega;
  • motivatsioonikonverentse ja kohtumisi Eesti parimate oma ala spetsialistidega;
  • muid seminare ja konverentse (koostöös teiste noorteühendustega).

Avatud Vabariik teeb koostööd paljude asutuste, ettevõtete ja tööandjatega, kes tutvustavad aktiivselt noortele oma tegevusvaldkondi ja aitavad neil saada esmaseid töö- ja praktikakogemusi.

gayhub.blue