Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVS)

See projekt aitab teistest riikidest pärit noortele töötada vabatahtlikena noorteühingus Avatud Vabariik. Vabatahtlikke võtame vastu teenistusperioodiks kuni üks aasta.

Meie ühingu vabatahtliku teenistuse programm on keskendatud vähemusrahvuste lõimumise ja noortepoliitika arendamise teemale.

Vabatahtliku kandidaadilt ootame suure motivatsiooni, uusi ideid ja meeskonnatöö ning inimeste organiseerimise oskust.

Iga uue vabatahtlikuga me koostame temale sobiva projekti plaani, mis toetub tema eesmärkidele ja ootustele ning tulevikuperspektivile.

Üldjuhul meie vabatahtlikud elavad ja töötavad Tallinnas. Programmi toetuse vahenditest me maksame kinni järgmised kulud: piletid Eestisse, majutus, toitlustus, transport, kindlustus ja elamisluba.

Selle projekti raames meie ühingus töötasid vabatahtlikud Prantsusmaalt, Ukrainast ja Valgevenest. Taotlusi uutest kandidaatidest ootame jooksvalt aadressile: or@or.ee.

Projekti toetab Euroopa Komisjon programmi Erasmus+ kaudu.

gayhub.blue