Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Eesti algab Sinust!

Initsiatiiv “Eesti algab Sinust!” on suunatud Eesti ühiskonna lõimumise igakülgsele toetamisele.Tema peamisteks eesmärkideks on erineva kultuuritaustaga noorte lähendamine ja kodanikuühenduste tegevusse kaasamine, ühistegevusele rajaneva formaadi (klubiüritused) loomine, avalikkuse teadlikkuse tõstmine venekeelsest elanikkonnast.

Projekti raames Tallinnas, Narvas ja Tartus leiavad aset igakuiselt klubiüritused, samuti noored saavad külastada asutusi ja ettevõtteid ning kohtuda nende juhtidega. Korraldatakse motivatsioonikonverentse, kus esinevad edukad Eesti ühiskonna liikmed, kes tutvustavad oma eduvalemi.

Projekt:
a) informeerib noori projekti lõimumisteemalisest arutelust ühiskonnas (uudised, artiklid) kodanikuühenduste, asutuste jne. poolt pakutavatest  osalemis- ja enesetäiendamisvõimalustest.
b) kaasab noori avalikke aruteludesse lõimumise teemal ja teeb nende häält avalikus ruumis kuuldavaks, tõstes ühiskonna teadlikkust venekeelsete muredest ja saavutustest.
c) motiveerib noori jääma Eestisse ja täiendama ennast vastavuses sellega sh positiivne suhtumine kohalikku kultuuri ja keelde, sotsiaalsete kontaktide loomine, kodanikuühendustes kaasalöömine jne.
d) aitab saada lahti rahvuspõhistest negatiivsetest stereotüüpidest ning julgustab venekeelseid noori, eelkõige EKRK-sid, õppida rohkem tundma Eesti ühiskonda ja ennast siin realiseerima.
e) kaasab kodanikuühenduste tegevusse ja loob foormaati (klubi), kus venekeelsed noored saavad leida oma huvidele vastavat kodanikuühendust, kellega koostööd teha.

Eesti kultuuriline mitmekesisus on Eesti tugevus. Meie ümber on tohutult palju edukaid ja toredaid rahvusvähemuste esindajaid, keda tuleb märgata.

Algatus “Eesti algab Sinust!” on projekti “Noorte lõimumismotivatsiooni- ja teadlikkuse tõstmine” osa.

 

5b56e7e2c3a8fc8a7b6953a682c81e06

Projekti toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise Fond, Kutuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

 

gayhub.blue