Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Balti riikide roll Euroopa Liidu poliitikas – mõjukas või nähtamatu?

Seminari eesmärgiks oli kokku tuua noored, kes on huvitatud tänapäeva Euroopa Liidu välispoliitikast ning üldisest olukorrast Euroopas, eelkõige Baltimaades ja Euroopa Liidus. Üritus koosnes kahest osast – Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Hannes Rummi esinemisest ning hiljem aset leidnud grupitööst, mille käigus noored pidid jõudma ühisele seisukohale.

 

Hannes Rummi esitus ja küsimustele vastamine tõestas taaskord, et Eesti pingutused Euroopa Liitu sisseastumiseks on ennast ära tasunud – suured toetused katavad koguni 14.5% riigi eelarvest, raha kasutatakse väga tähtsates valdkondades – haiglate, gümnaasiumite renoveerimiseks ning infrastruktuuri arendamiseks. EL-i toetuste eest on ümber ehitatud kõik Eesti ametikoolid. Madala elatustaseme tõttu on Baltimaad väga efektiivsed toetuste kasutajad, võrreldes Lõuna-Euroopa murelastega ollakse otsustusvõimelisemad ning motiveeritumad. Euroopa Parlamendis moodustab eestlaste osakaal vaid 0.8%, aga sellegi poolest on eestlased kaasatud tähtsamates küsimustes otsustusprotsessi ning mõjuvõimu on märgatavalt rohkem kui enne Euroopa Liitu astumist.

Euroopa Komisjonis on igal liikmesriigil üks esindaja, Eestist transpordivolinik Siim Kallas. See on suureks kompromissiks väikeriikidele ning annab neile sõnaõigust märkimisväärselt juurde. Euroopa Liit on avanud parema võimaluse reisimiseks ja õppimiseks. Noorte jaoks on olukord paranenud märgatavalt – õppemaks paljudes Euroopa koolides oluliselt väiksem, see annab hindamatu võimaluse maailma avastamiseks ning eneseharimiseks.

Peale õppimis- ja elamisvabaduse on suur faktor ka kauplemisvabadus, see on Eesti jaoks äärmiselt tähtis, sest 70-75% kaubanduspartneritest asub EL-is. Liidus olemine ei aita meid ainult rahanduslikult ja majanduslikult, vaid ka julgeoleku aspektist. Integratsioon Euroopaga ühelt vähendab suveräänsust, teiselt poolt kindlustab seda osade riikide võimsuspuhangute eest. Olles osa Euroopast, mõjutab siin juhtuv ka teisi EL-i suurriike otseselt. Kuigi viimasel ajal võib meedia kajastada küllaltki palju negatiivseid sündmusi eurotsooni ning Euroopa Liidu kohta, kinnitas Hannes Rumm jällegi, et seni tehtud käigud on õiged olnud.

Arutelu jätkus gruppides, kus noortel oli võimalik oma sõna sekka öelda. Grupitöö eesmärgiks oli anda noortele võimalust vabameelselt ning argumenteeritult oma seisuskohti väljendada ning debatti tulemusena jõuda kompromissile ning esitada grupi töötulemusi. Arusaam oli ühine – ilma EL-i ja NATO-ta oleks elu raske ette kujutada, see näitab väikeriikide vajadust ülejäänud Euroopa integreeruda, et tagada majanduslik kindlustatus ning julgeolek.

Noorte seas levis mitu huvitavad ideed, mida tänapäeva meedias üsna vähe kajastatakse – Baltimaade vahelise koostöö tugevdamine ning euro tähtsus julgeoleku vaatevinklist. Tänapäeval on raske tuua häid näiteid omavahelisest koostööst, Baltimaad huvituvad eelkõige endast, ühtne visioon puudub. Eestit lahutab Lätist ning Leedust kiirem areng ning stabiilsem valuuta. Euro tähtsusest on palju räägitud, kuigi eurotsooni kohal on hetkel mustad pilved, usuvad noored ikkagi, et ponnistused on end ära tasunud. Arutelus toodi välja mitu huvitavat vaatepunkti, näiteks euro tähtsus Eesti maine parandamisel ning julgeoleku tagamisel. Tuldi järeldusele, et ühtne valuuta Euroopa suurriikidega teeb neid Eestist sõltuvamaks ja näitab jällegi, et Eesti on osa Euroopast. Baltimaadel ei ole EL-is küllaltki suur otsustusvõime, sellegi poolest oleme leppinud vähendatud rolliga ning mõistame, et tehtud käigud on vajalikud tugeva vundamendi ehitamiseks.

Meeskonda kuuuvad noored valmistasid ette intervuud peaesinejaga ning teiste osalejatega ja panid kokku reportaaži, mis kajastab seminaril toimunud arutelusid. Kõike materjale võib vaadata ka FB grupis Noorte Diplomaatiakool.

gayhub.blue