Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorte diplomaatiakool

Projekti raames toimuvad noorteseminarid, mis keskenduvad Euroopa Liidu välispoliitika jaoks tähtsatele teemadele. Alustades EL-i ja Hiina vahelistest suhetest ning lõpetades Kaukaasia kolmnurgaga: EL, Gruusia, Venemaa. Lisaks toimuvad ekskursioonid välisriikide diplomaatilistesse esindustesse, kus noored vestlevad esinduste töötajatega ja Chatham House’i reegli järgi, s.t kohtumiste käigus kõneldu pole tsiteeritav nimeliselt.

Eesmärgiks on kaasata noori dialoogidesse välispoliitilistel teemadel, andes neile samal ajal võimaluse kohtuda ja diskuteerida oma ala professionaalidega. Peame silmas eesti poliitikuid, ühiskonnategelasi ja eksperte, kes regulaarselt võtavad sõna rahvusvahelistel teemadel ja osalevad selle kujundamises. Noored astuvad dialoogi otsutajatega ja seeläbi saavad mõjutada nende vaadet protsessidele ning võib olla ka nende poolt tehtavaid otsuseid.

Projekti tegevused pakuvad noortele võimalust avaldada mõju otsutajatele läbi vahetu kontakti ning saada rohkem teavet Euroopa Liidu poolt läbiviidavast välispoliitikast, otsustamismehhanismidest ning tutvuda diplomaatilise tööga läbi saatkondade külastuse. Tahame rõhutada, et Eesti ning Euroopa liidu kodanikuks olemine ei piirdu ainult Euroopa heaolu nautimisega ja sisepoliitikas osalemisega – Euroopal on mida jagada ja mille eest seista.

Soovime laiendada noorte silmavaadet, andes neile aimu välismaailmas toimuva kohta – kuidas otsustatakse ning mis on otsust mõjutavateks teguriteks. See on oluline, kuna tulevikus on riikidevahelisi otsuseid vastu võtmas just noored. Seega, projekt tõstab noorte pädevust rahvusvaheliste teemade puhul ning aitab paremini aru saada sündmustest ja protsessidest, mille peegeldusega tutvutakse uudistes ja näevad videotes. Mida rohkem teavet noored saavad, seda julgemini nad antud küsimustes sõna võtavad ja kodanikena suurte otsuste tegemist mõjutada püüavad.

Seminarid toimuvad üle Eesti, eelkõige Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

gayhub.blue