Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorteühingu Avatud Vabariik algatusel 30. mail Rahvusraamatukogus toimus noorte osalusseminar “Väärtused haridussüsteemis”, mille fookuses oli Eesti kooli sallivus, avatus ja väärtussüsteem ning ühtse kooli väljavaated tulevikuks.

“Eesti riiklikus õppekavas on välja toodud väärtused, mida peaksid koolid oma noortele edasi andma ja sinna hulka kuulub ka sallivus. 2016. aastal koostati taas rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS, mille peaeesmärk on teada saada, kuidas on eri riikide 14-aastased noored valmistatud ette kodanikurolliks. Eesti tulemused olid võrreldes varasemate aastatega paranenud, kuid toetus immigrantide võrdsetele õigustele on näiteks vähenenud,” – sõnas seminari korraldaja Kristin Nugis.

Väärtused haridussüsteemis

“Kui vaadata eri emakeelega inimgruppe, siis tuleb sellest samast uuringust välja, et eesti keelt või vene keelt emakeelena kõnelevate noorte maailmavaatelised arusaamad erinevad teineteisest märgatavalt, kuigi sallivus on vähenenud mõlemal inimgrupil võrdväärselt,” – lisas ta.

Sellest, kus asetseb probleem ja mida peaks parandama, noortega tulid vestlema sotsioloog Juhan Kivirähk, Narva koolides õpetav ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Pavel Naidjonov ning Riigikogu kultuurikomisjoni liige Toomas Jürgenstein.

Osalusseminar toimus projekti “Ühiskonna ühtsus läbi noorte osalemise poliitikas” raames mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ vahenditest.

gayhub.blue
Share This