Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

MIS: Noorte osalusseminar “Väärtused haridussüsteemis”
KUS: Rahvusraamatukogu kuppelsaal, Tõnismägi 2
MILLAL: 30. mai 2018, kell 18
TRANSPORT: Tasuta NB! Bussikoha saamiseks on vajalik eelregistreerimine

Noorteühingu Avatud Vabariik algatusel 30. mail kell 18 Rahvusraamatukogus toimub noorte osalusseminar “Väärtused haridussüsteemis”, mille fookuses on Eesti kooli sallivus, avatus ja väärtussüsteem ning ühtse kooli väljavaated tulevikuks.

“Eesti riiklikus õppekavas on välja toodud väärtused, mida peaksid koolid oma noortele edasi andma ja sinna hulka kuulub ka sallivus. 2016. aastal koostati taas rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS, mille peaeesmärk on teada saada, kuidas on eri riikide 14-aastased noored valmistatud ette kodanikurolliks. Eesti tulemused olid võrreldes varasemate aastatega paranenud, kuid toetus immigrantide võrdsetele õigustele on näiteks vähenenud,” – sõnas seminari üks korraldajatest Kristin Nugis.

“Kui vaadata eri emakeelega inimgruppe, siis tuleb sellest samast uuringust välja, et eesti keelt või vene keelt emakeelena kõnelevate noorte maailmavaatelised arusaamad erinevad teineteisest märgatavalt, kuigi sallivus on vähenenud mõlemal inimgrupil võrdväärselt,” – lisas ta.

Selleks, et oma mõtteid jagada koolis õpetavate väärtuste teemal ning täpsemalt teada saada, kus asetseb probleem ja mida peaks parandama, on kutsutud noortega vestlema sotsioloog Juhan Kivirähk, Narva koolides õpetav ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Pavel Naidjonov ning Riigikogu kultuurikomisjoni liige Toomas Jürgenstein.

Teistest Eesti piirkondadest tulijatele hüvitatakse kohalesõit. Registreerida seminarile saab siin.

Osalusseminar toimub projekti “Ühiskonna ühtsus läbi noorte osalemise poliitikas” raames mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ vahenditest.

Share This