Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Pärnus leidis aset noorteühingu Avatud Vabariik korraldatud seminar, kuhu kogunesid noored Narvast, Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Jõhvist ja Tallinnast. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubeli tähistamise ajastamiseks koostati ühise videopöördumise Eesti Vabariigi presidendile, milles noored räägivad oma ootustest ja muredest, mida nende jaoks tähendavad olla eestimaalane, ning mida peab üks 100-aastane riik kalliks pidama, et hästi ja õnnelikult edasi kesta.

“Programmi raames, mida rahastas Erasmus+, korraldasime noorte osalusseminari, kus palusime noori kaardistada enda lootused, mis on seotud Eesti tulevikuga. Selgus, et peamised mured mis noortel tekkivad on seotud haridusega. Tajutakse näiteks, et keskerihariduse kvaliteedil ja mainel on kasvuruumi ning ilma õppemaksuta kõrgharidus ei tähenda veel, et majanduslike raskustega pered saavad lubada oma võsukestele ülikooli läbimist ilma et noored peaksid tööl käima,” rääkis noorteühingu Avatud Vabariik noorteosaluse programmijuht Stanislav Tituško.

Seminari osavõtjad olid erinevatest linnadest, peamiselt Ida-Virumaalt ja Tallinnast. Lisaks üritusel osalesid ka Eestis õppivad välistudengid Ukrainast ja Venemaalt.

“Näiteks välistudengite jaoks oli kõige silmatorkavam probleemiks Eestis kogukondade eraldatus. Eesti ja vene keelt kõnelevad inimesed ei läbi omavahel sugugi palju. Venemaalt tulnud tudengid märkisid, et nemad ootavad küll Eestis rohkem lõimumist, kultuuridevahelist dialoogi ja keeleõpet kui hetkel praktikas näevad. Keeleproblemaatikat tähendasid ka Narva kooliõpilased, kelle hinnangul eestikeelseid aineid võiks koolis isegi rohkem olla kui ainult jaguks riigikeelt hästi oskavaid õpetajaid kes tuleksid Ida-Virumaale tööle,” – lisas Tituško.

Videoläkitus riigipeale sai teoks algatuse #kirjutaeestile raames, mida kuulutas välja presidendi kantselei.

Noorteühing Avatud Vabariik on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on noorte aktiivsem kaasamine otsustusprotsessidesse, kodanikuhariduse arendamine ja sidusama ühiskonna moodustamisele kaasaaitamine.

Üritus toimus projekti “Ühiskonna ühtsus läbi noorte osalemise poliitikas” raames mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ vahenditest.

EU flag-Erasmus+_vect_POSPõhilogo_nimega_tume taust_est

gayhub.blue
Share This