Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Käsmus toimunud suveseminari fookuses oli sallivus, Eesti ühiskonna mitmekesisus ja kaasatus. Ekspertidena osalesid filmiprodutsent ja režissöör Marianna Kaat ning jurist, Eesti inimõiguste keskuse direktor Kari Käsper.

Demokraatlik riik kohtleb inimesi võrdselt ja arvestab inimeste eripäradega. See tähendab, et ühiskondlikud reeglid ja sotsiaalsed normid peavad neid erinevusi arvestama, et tagada kõigile võrdsed võimalused ja kaasatus. Teisest küljest, kas pole nii et mida homogeensem on ühiskond, seda vähem konflikte?

 

Seminari fookuses oli suhtlemine ja suhted erineva kultuuritaustaga inimeste vahel ja erinevates sotsiaalsetes keskkondades. Eesmärgiks oli viia kokku eri rahvustest noori, toetamaks nende omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendamaks kultuuridevahelisi barjääre.

Käsmus peetud seminaril vaadati ka filmi “14 käänet”, mis kõneleb probleemidest millega puutuvad kokku vene taustaga noored eestikeelses koolis.

Seminari läbiviimist toetab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

Loe Virumaa Teataja artikkel seminarist.

gayhub.blue
Share This