Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Rannaseminaril Viinistul arutasime kommunikatsiooniekspertidega, mis asi on infosõda ja kuidas seda võita ning propagandaajastul ellu jääda.

Infosõjast ja propagandast traditsioonilise meedia ning sotsiaalmeedia kontekstis rääkisid Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Kadri Ugur ja Postimehe kolumnist ning Tallinna Ülikooli õppejõud Andrei Kuzitškin.

 

Tänapäeva propagandateooria guru Philip Taylor kirjutab raamatus «Mõtte relvad»: «Mis termineid me ka ei kasutaks, me elame propagandaajastul.» Alan D. Campen: «Tulevikus on rahvus, kes ei ole võimeline pidama infosõda, rahvus ilma sõjalise võimekuseta.»

Rääkisime, kui erinevas või sarnases inforuumis elavad inimesed Eestis ning mida on võimalik ette võtta, et tekiks ühine infoväli. Seminari fookuses oli suhtlemine ja suhted erineva kultuuritaustaga inimeste vahel ja erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Eesmärgiks on viia kokku eri rahvustest noori, toetamaks nende omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendamaks kultuuridevahelisi barjääre.

Seminari läbiviimist toetab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

gayhub.blue
Share This