Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Avatud Vabariigi algatusel 1. juulil Viimistul toimus rannaseminar, mille teemaks oli teater, kino ja muusika. Arutlesime eesti ja vene kunstiinimestega, kuidas saab teatri-, kino- ja muusikakeeles tekitada dialoogi, mis aitaks paremini siduda erinevaid ühiskonna gruppe. Kuulasime head muusikat, osalesime inspireerivates workshoppides ja aruteluplatsidel, suhtlesime ning naudisime kaunist merevaadet.

Seminaril ekspertidena osalesid filmiprodutsent ja režissöör Marianna Kaat ning Vene Teatri muusikajuht, helilooja, arranžeerija Aleksandr Žedeljov.

Avatud Vabariik kutsub noori vanuses 17-26 osalema juulis Viinistul aset leidvatel kunsti-, meedia- ja sotsiaalelu teemalistel rannaseminaridel. Seminarid on ühepäevased, nende fookuses on suhtlemine ja suhted erineva kultuuritaustaga inimeste vahel ja erinevates sotsiaalsetes keskkondades. Seminaride eesmärgiks on viia kokku eri rahvustest noori, toetamaks nende omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendamaks kultuuridevahelisi barjääre.

Seminaride läbiviimist toetab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

gayhub.blue
Share This