Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorteühingu Avatud Vabariik algatusel 25. märtsil Narva Raekoja platsil toimus küünalde süütamine märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks. Sellele eelnes noorte mälupoliitika teemaline vestlusring “Mäletada või unustada: kuidas teha nii, et ajalugu meid õpetaks mitte ei lahutaks?” TÜ Narva Kolledžis.

“Märtsiküüditamise aastapäeval arutasime eesti ja vene noortega Narvas kuidas suunata mälupoliitikat nii, et Eesti uusim ajalugu, sealhulgas selle traagilisemad leheküljed, ühendaksid mitte ei lahutaks ühiskonda. Õhtul Narva Raekoja platsil üheskoos süütasime küünlad märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks. Meil oli heameel, et üritusest võtsid osa paljud narvakad,” sõnas noorteühingu Avatud Vabariik Narva piirkonna juht Artjom Poljak.

Vestlusringis osalesid Okupatsioonide muuseumi direktor Merilin Piipuu ja Postimehe kolumnist Andrei Kuzitškin.

Vestlusringi korraldaja Jaana Linno sõnul selle eesmärk oli proovida mõista kuivõrd erinevad on tegelikkuses minevikus toimunu tunnetus eesti ja vene emakeelega noorte hulgas.

“Poliitik Yana Toom ütleb et me ei pea kogu aeg tagasi vaatama ja mõtlema, mis 1944. aastal oli. Oli mis oli, elame edasi. Kas selline lähenemine pole kõige lihtsam tee ühiskonna leppimise juurde? Või ebameeldivate faktide mahavaikimine oleks ühiskonnale hoopis ohtlikum? Kuidas siis käsitleda neid tundlikke küsimusi nii, et see soodustaks dialoogi ühiskonnas, mitte ei polariseeriks seda? Kuidas käsitletakse vene koolis nõukogude okupatsiooniga seotud teemasid, sh küüditamisi? Kuidas eesti koolis seletatakse õpilastele 9. mail Narvas toimuvaid mälestusüritusi?” loetles vestlusringi küsimusi Jaana Linno.

Üritus toimus seminar-arutelude sarja raames, mille teemafookuses on noorte identiteet, väärtused ja suhted ühiskonnaga. Ühiskonnateemaliste seminar-arutelude korraldamisega soovitakse toetada Eesti noorte omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendada kultuuridevahelisi barjääre. Eesmärk on soodustada ka lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide omavahelist koostööd.

Seminar-arutelu korraldas noorteühing Avatud Vabariik, mida toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

 

gayhub.blue
Share This