Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Noorteühingu Avatud Vabariik hinnangul võib koolis pagulasteema käsitlemisel rollimänge läbi viia küll, seda enam, et valdavas enamuses on Eesti õpilased sallivad ja empaatiavõimelised.

“Rollimängud ja simulatsioonid on ka meie noorteühingu ürituste tähtis osa, sest mitteformaalses õppes on see väga tõhus kaasamisvahend. Rollimäng ergutab inimesi kaasa mõtlema ja väljendama oma arvamust liigse hirmuta öelda midagi valesti. Rollimäng on põnev ja arendav,” ütles noorteühingu Avatud Vabariik kodanikuhariduse programmi koordinaator Vladislav Veližanin.

Veližanini sõnul käsitleb ka Avatud Vabariik oma noorteprojektides pidevalt immigratsiooni ja pagulastega seotuid teemasid kui osa kultuuridevahelise dialoogi ja inimõiguste teemade valdkonnast.

“Näiteks praegu on meil käsil üks suur projekt, mille raames korraldame üle Eesti noorteseminare, kus modellerime 17-26-aastaste noortega Eestimaa tulevikku 20 aasta pärast. Ja meie suureks positiivseks üllatuseks rõhutavad õpilased pea igal pool, et tuleviku Eesti ühiskond on praeguses palju mitmekesisem ning kodulinna linnapeaks võib vabalt saada seal viis aastat elanud türklane. Või et Eesti Keele Instituudi direktoriks valitakse eesti filoloogia doktoriks õppinud endine Süüria pagulane. Seega võin meie kogemusele toetudes ma küll julgelt väita, et sallivusega tänapäeva Eesti kooliõpilastel probleeme pole ja mingeid liigseid pagulashirme ei esine,” lisas Veližanin.

Noorteühing Avatud Vabariik on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on noorte aktiivsem kaasamine otsustusprotsessidesse, kodanikuhariduse arendamine ja sidusama ühiskonna moodustamisele kaasaaitamine.

gayhub.blue
Share This