Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Kodanikupäevale pühendatud noorteseminaril arutati, kas ja millisel määral on muutunud Eesti visioon ja eesmärgid võrreldes taasiseseisvumise ajaga. Diskussiooni käigus kus osalesid Riigikogu esimees Eiki Nestor, ja taasiseseisvumisaja aktiivsed poliitikud Sirje Endre ning Igor Gräzin, hindasime kuivõrd on aktuaalne rahvusriigi doktriin muutuvas Euroopas ja maailmas, ning kas Eesti ühiskond on muutunud selle veerandsajandi jooksul avatumaks. Samuti seda, kas uus põlvkond, kes on sündinud juba vabas Eestis, jagab samu ideaale või muutub ajastute vahetumisega ka arusaam vabadusest ja selle väärtustamise viis.

Seminari teises osas osalesid välis- ja julgeolekupoliitika eksperdid: Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, Rull&Rumm suhtekorraldusbüroo partner Ivo Rull ja Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija Aap Neljas, kelle käest küsiti, kuidas võib maailm muutuda pärast Donald Trumpi saamist USA presidendiks. Arutati, kas tema valimine tähendab usaldus- ja suhtlemiskriisi USA ühiskonnas ning kas on õigus vaatlejatel, kes väidavad, et tänapäeva valijad on lihtsalt väheharitud ja moraalselt frustreeritud või näitavad need olulised muutused üldist väärtuste ümberhindamist Lääne ühiskonnas.

Üritust korraldas noorteühing Avatud Vabariik, mida toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

 

 

gayhub.blue
Share This