Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Eesti Rahva Muuseumis toimunud seminar-arutelu eesmärk oli uurida noorte arvamust usulise kuuluvuse ja religiooni mõju kohta Eesti elanike identiteedi kujunemisel. Seminaril ekspertidena osalesid TÜ usuteaduskonna religiooniuuringute vanemteadur Th.D. Lea Altnurme ja semiootik Ph.D. Mihhail Lotman.

2011. aasta rahvaloenduse andmeil on 15-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas kõige enam levinud õigeusk, mida tunnistab 16 protsenti elanikkonnast. Luterlaste osakaal on langenud kõigest kümnele protsendile. Tervelt 54 protsenti elanikest ei pea omaks ühtegi usku. Arutelu käigus otsiti vastust küsmusele miks on Eestis OK küsida “Kas oled usklik? Mida see sulle annab?”, kui paljudes teistes riikides üldse ei mõisteta, kuidas saab olla nii, et sa ei usu millessegi? Ning millesse usuvad eestlased ja Eesti vähemusrahvused, millistes rituaalides, kommetes või väärtushinnangutes see väljendub, mis tähendab, et Eesti on usuliselt mitmekesine riik, on see nõrkus või tugevus.

Osalejad vahetasid arvamusi, milline on Eesti noorte isiklik suhe religiooniga, kas Eesti ühiskonnas on üldiselt aktsepteeritav rääkida vabalt religioonist ja ka kritiseerida seda ning milline on Charlie Hebdo ja Pussy Rioti roll kultuuris, poliitikas.

Noortele suunatud seminar-arutelu korraldamist toetas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

 

gayhub.blue
Share This