Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Head Avatud Vabariigi liikmed, sõbrad ja koostööpartnerid!

Mul on hea meel tõdeda, et oleme üheskoos suutnud ellu viia järjekordse põneva ja äärmiselt kasuliku projekti, mis sedapuhku keskendus peamiselt liikmeskonna vajadustele. Ent olgem ausad – iga noorteühingu edukuse eelduseks on toimiv, teovõimeline ja –tahteline ning energiline aktiiv, kes oma särtsakusega suudab edastada oma teadmisi, oskusi ja positiivsust igasse Eesti inimesse. Just see asjaolu oli ka meie projekti eesmärgiks ning saan uhkusega öelda, et läbi selle Vabaühenduste Fondi rahastatud algatuse meie eesmärk ka teostus.

Projekti üheks väga tähtsaks komponendiks oli Avatud Vabariigi liikmeskonna andmebaasi uuendamine. Meie aktiivliige Vladislav Velizanin tegi eelmisel aastal ära suure töö, võttes ühendust iga meie liikmega, uuendades kontaktandmeid ning konkretiseerides liikmete arvu. Kui varem oli Avatud Vabariigil ligi 1500 liiget, siis suure „puhastustöö” tulemusena vähenes arv küll 800ni, ent täna teame, et meie andmebaasides on vaid noored, kes kvalifitseeruvad meie peamise sihtrühmana (Eestis elav noor vanuses 16-26). Selle töö tulemusena saame garanteerida, et info meie üritustest jõuab iga liikmeni. Tasub mainida, et iga Avatud Vabariigi liige on noorteühingule suur väärtus ja lubame, et teeme omalt poolt kõik, et teie kodanikuvajadused igati rahuldatud saaksid. Oleme alati rõõmuga valmis kuulama ära teie ideid, ettepanekuid ja mõtteid ning võimaldama omalt poolt abiväge algatuste elluviimiseks.

Et meie aktiivi liikmed saaksid edaspidi tegutseda veelgi eesmärgipärasemalt ning kasutada teadlikult erinevaid professionaalseid meetodeid nii ürituste algfaasis kui ka läbiviimisel, selleks toimus projekti raames mitu koolitust nii Tallinnas, Tartus kui Narva-Jõesuus. Nende õppetundide raames arutasime üheskoos, kuidas kasutada paremini meile saadaolevaid infokanaleid enda eesmärkide täitmise huvides, kuidas kaasata paremini vabatahtlikke, kuidas end motiveerida, millised grupitöömeetodid end alati õigustavad jpm. Lisaks heitsime palju pilke tulevikku ning arutasime võimalikke tegevusi käesolevaks õppeaastaks. Püsige lainel, sest üsna pea saate neist lähemalt kuulda!

Heade ürituste läbiviimise eelduseks on motiveeritud ja teotahteliste vabatahtlike olemasolu. Avatud Vabariik väärtustab oma aktiivliikmeid väga ning tegeleb pidevalt liikmeskonna motiveerimisega. See oli ka käesoleva projekti üks põhieesmärke. Nii leidis aset mitu liikmetele suunatud motivatsiooniüritust, kus küsisime endi käest – mida, kellele, kuidas ja miks me teeme. Motivatsiooni aspektist vaadelduna on tähtsaim ehk küsimus, MIKS me midagi teeme. Täna teab iga meie noor, et hea ühiskonna eelduseks on selle pidev areng, viimase aga tagab aktiivne osalus ühiskonnaelus. See ongi vastus meie põhiküsimusele. Projektijuhina leian, et motivatsiooniüritused olid äärmiselt vajalikud, kasulikud ning õpetasid nii mõnegi meist vaatama asju teise mätta otsast – me ei küsi endilt esmasjoones, mis kasu me ise millegi korraldamisest saame, vaid püüame näha omaenda varjust kaugemale: millist kasu saavad sellest teised Eestis elavad inimesed; noored, kes on meie ühiskonna tulevik?

Viimase kategooriana saab välja tuua liikmeüritused, kuhu kutsusime kõiki (st ka mitteliikmeid), kes Avatud Vabariigi (ja/või käsitletava teema) vastu huvi tunnevad. Tegu oli teemaseminaridega, mille käigus arutlesime erinevate Eesti ühiskonda puudutavate probleemide üle. Nii näiteks leidis möödunud aasta aprillikuus Tartus aset üritus, mille raames rääkisime noortega kõrghariduslikest valikutest ning püüdsime leida vastuse küsimusele, mis saab pärast ülikooli lõpetamist. Ega sellele polegi nii lihtne vastata. Kahtlemata osutus kõige populaarsemaks aga novembrikuus kodanikupäeval toimunud konverents Riigikogu konverentsisaalis, kus Eesti tipp-poliitikud ja eksperdid arutlesid noortega pagulasteemadel. Mul on väga hea meel, et esindatud olid kõikide erakondade eestkõnelejad ja kaks parteivälist esinejat – Mart Nutt ja Eero Janson.

Omalt poolt tänan kõiki, kes nõu ja jõuga projekti õnnestumisse kaasa aitasid!

Dear friends, members of the Open Republic and cooperation partners! I am pleased to announce that we have brought our project to the fantastic end – from spring 2015 to the end of the year Open Republic was focusing on its’ own members: several trainings, thematic seminars, motivational events and a great conference on the Citizen Day were carried out throughout the project and I am proud to announce that WE DID IT! I would like to thank every single person who has helped us, especially Vladislav Velizanin (co-ordinator) and our great volunteers Evgeny Krishtafovitsh, Gustav Liblik, Fedor Stomakhin and Ivo Visak. Many thanks to EEA Grants and Open Estonian Fund!

Katarina Kiiver
Projektijuht

gayhub.blue
Share This