Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Riigikogus toimunud noorteühingu Avatud Vabariik traditsioonilise kodanikupäeva foorumi peateemaks oli “Uue eestlase portree: Euroopa pagulaskriisiga ja meie lõimumisküsimustega seotud väljakutsed ning multikultuurse ühiskonna perspektiiv 20 aasta pärast”.

Kodanikupäeva noortefoorum Riigikogus, 26.11.2015Kahest paneeldiskussioonist võtsid osa Eesti Ekspressi ajakirjanik Dannar Leitmaa, MTÜ Pagulasabi juhatuse esimees Eero Janson, Turu-Uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ning kõikide Riigikogu fraktsioonide esindajad: Peeter Ernits (Keskerakond), Monika Haukanõmm (Vabaerakond), Yoko Alender (Reformierakond), Mart Nutt (IRL), Tanel Talve (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ja Jaak Madison (EKRE).

Esimeses diskussiooni käigus teadvustas Juhan Kivirähk, et sõjapagulaste vastuvõtmisel on selget vastumeelsust näidanud üles ligi neljandik Euroopa Liidu liikmesriikidest. „Kuigi teatud juhtudel võib säärane trots olla isegi õigustatud, siis peame suutma tajuda õhkõrna joont, kust jookseb piir mõistuse ja rassismi vahel. Kohe päris kindlasti kardan ma inimesi, kes väidavad end teadvat, milline on „õige eestlane” – etniline enklaav ei ole päris kindlasti õige lahendus,” sõnas Kivirähk. „Päris perspektiivitu on praegustes globaliseerumise tingimustes seada endale eesmärgiks kõikide immigrantide eestlaseks muutmise. Me peame siiski suutma ja oskama taluda multikultuursust ja erinevusi,” täiendas Kivirähk.

Dannar Leitmaa tõi esile tõsiasja, et kuna eestlastel on lähiajaloos olnud immigrantidega halbu kogemusi, on võõrahirm ühiskonnas kerge tekkima. „Oluline on aga, et võõrahirm ei kasvaks üle võõravihaks – et me ei suhtuks igasse moslemisse kui „plahvatavasse rätikusse”.”

Eero Janson, MTÜ Pagulasabi juhatuse esimees toonitas, et ka pagulasõigus on inimõigus. Seejuures väljendas ta muret Eestis lokkava võõraviha suhtes: „Näiteks Facebookis oli vahepeal olemas kommuun nimega „Märgatud pagulast”, mille tegevus oli suhteliselt rassistlik. Sinna postitati palju Eestis elavate mustanahaliste pilte. Tähelepanuväärne on aga see, et tubli 90% fotodest olid pildistatud Akadeemia teel,” muigas Janson.

Vabaerakonna liige Monika Haukanõmm märkis, et eelkõige soovivad uusimmigrandid minna nendesse Euroopa riikidesse, kus neid ootab ees suur moslemikogukond: „Kui me nüüd järgi mõtleme, siis Rootsi ja Soome on pagulastele vähemalt sama atraktiivsed kui Saksamaa. Võib öelda, et kliima küll pole see põhjus, miks mitte mõnes riigis pagulasstaatust taotleda.”

EKRE noorpoliitik Jaak Madison soovitas aga tähelepanu pöörata tõsiasjale, et reeglina kipuvad immigrandid enim just neisse riikidesse, kus on kõrged sotsiaalsed garantiid. „Tegelikult võib Eesti puhul öelda, et meie vaesus on meie rikkus. Sest seni, kuni Eesti ei võimalda sotsiaaltoetuste näol lahedat äraelamist, ei ole Eestil väga põhjust karta. Selles osas peab praegusele koalitsioonile au andma.”

Üritusest võttis osa ligi 80 keskkooliõpilast.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

gayhub.blue
Share This