Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

 

79a04f308066255e825f1c6fa50d26a4Noorteühingu Avatud Vabariik korraldatud infojulgeolekukonverentsil arvas Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort, et okupatsioonirežiimide sümboolika peaks olema Eestis keelustatud ning jõustruktuuridele tuleks luua seaduslik alus reageerimaks olukordades, kus avalikel üritustel antud sümboolikat kasutatakse. 

 

“Teatud juhtudel on nii haakrist kui ka sirp ja vasar vaenu õhutamise elemendid. Juba kuus aastat tagasi sai Justiitsministeeriumile tehtud ettepanek viha õhutamise koosseis karistusõiguses üle vaadata ning täpsustada, et see oleks selgem kui ta on täna. Praeguseni Justiitsministeerium seda teinud ei ole. Ettepanekud on esitatud ning arvan, et selguse huvides tuleks sätestada sümboolika, mis Eestis pole lubatud,” ütles Koort.
Siseministeeirumi julgeolekuametniku sõnul ei tuleks okupatsioonisümbolite kriminaliseerimisega, sealhulgas holokausti ja kommunismi kuritegude eitamisega, kiirustada.
“Ma ei arva, et reguleerimine peaks minema nii kaugele, et kui on näiteks mälestusmärk, siis tuleks sealt sirp ja vasar eemaldada. Kui aga Tallinna kesklinnas kaks seltskonda kokku saavad ning politsei neist ühe ära peab viima, siis peab politseil olema selleks selge alus. Mida selgem on alus, seda selgem on politsei tegevus ning hilisem kohtu arvamus,” lisas Koort.
Eesti NATO Ühingu juhatuse liikme Krista Mulenoki sõnul tasub sümbolite kasutuse reguleerimise osas ettevaatlik olla, kuna see võib kaasa tuua soovimatud poliitilised tagajärjed.
“Juristina arvan, et mida selgem on norm, seda parem. Küll aga teame kõik, et mis keelatud, see eriti magus. Võimalik, et sümbolite kasutamise keelustamine võib endaga kaasa tuua ainult suuremat soovi keeldu murda”, arvas Mulenok.
Konverents toimus noorteühingu Avatud Vabariik projekti “Eesti algab Sinust!” raames. Projekti toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

gayhub.blue
Share This