Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

fc261b435352dbd1167670b42d5d2e9519. detsembril toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis seminar teemal “Miks noored õpivad majandust ja juurat?”. Külalisesinejatena astusid üles advokaadibüroo Narlex vandeadvokaat Andres Vinkel ning Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse lepinguhaldur Tauri Hütt. Seekordne seminar oli eriline mitmes mõttes – esmakordselt sel aastal leidis Narvas aset eestikeelne seminar ning üritus toimus koostöös Avatud Vabariigi Tartu klubiga.

“Kui ma peaksin täna valima, kas minna õppima õigusteadust või mitte, oleks mu vastus tõenäoliselt eitav,” rääkis külalisesineja Andres Vinkel. “Põhjus on lihtne – Eestis toimub praegu massiline juristide ületootmine ning kõigile tööd paraku ei jätku. Tõenäoliselt õpiksin hoopis midagi reaalia valdkonnast,” märkis Vinkel. Tauri Hütt leidis, et noored ei tohiks reaalaineid karta. “Kuigi ma isegi ei teinud keskkooli lõpus matemaatika riigieksamit, soovitan siiski keskkoolilõpetajatel õppida midagi praktilisemat kui juura või majandus. Arvamus, et õigus- või majandusteaduse paberite abil saab ratsa rikkaks, on vale – vastupidi, et tippu jõuda, tuleb palju tööd teha, sest konkurents on meeletu. Seevastu nõudlus inseneride järele on meeletu – ainuüksi Eesti Energias läheb suur osa inseneridest kümne-kahekümne aasta jooksul pensionile, ent juurde tulevad vaid üksikud. Tänapäeval soovitaksin õigusteadust õppida pigem kõrvalerialana.”

Samuti leidsid mõlemad esinejad, et Ida-Virumaa vajab andekaid noori. “Tegelikult on Ida-Virumaa väga heaks n-ö hüppelauaks nendele, kes soovivad teha head karjääri – konkurents on väiksem, ent piirkond areneb jõudsalt,” leidis Hütt. Märkimisväärne on ka fakt, et riik maksab juba aastaid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanutele, kes asuvad tööle Ida-Virumaal, päris korralikku stipendiumi.

Küsimusele, kuidas saab noor üldse ülikoolijärgselt tööd leida, kui igal pool nõutakse eelnevat töökogemust, vastas Andres Vinkel järgmiselt: “Ülikooli lõpetanu peab olema teoorias tugev. Kui tal on ette näidata cum laude paberid, on see juba suureks eeliseks. Tööandja eeldab siiski, et tal on uuest töötajast reaalselt abi – mitte keegi ei soovi hakata noorele töötajale üle kordama elemenaarseid tõdesid, seega – teooria, teooria, teooria – sellele tuleb juba ülikooliajal suurt tähelepanu pöörata. Samuti on oluline osakaal praktikal – kui noor on omandanud praktikakogemuse, on tal juba olemas ettekujutus tegelikust tööst. Ning lõpuks muidugi keeled – eesti, inglise ja vene on tänapäeva Eestis juba elementaarsed, ent väga suureks boonuseks on, kui noor valdab näiteks ka saksa või prantsuse keelt.”

Seminar toimus Avatud Vabariigi suurprojekti “Eesti algab sinust!” raames. Algatust toetab Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

gayhub.blue
Share This