Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

a7dc889ba37ea044ddf3f46fb9f88337Noorteühing Avatud Vabariik asub teostama lõimumisteemalist hiigelprojekti „Eesti algab Sinust!“, mille raames korraldatakse üle-eestilisi klubiüritusi, konverentse ja kohtumisi edukate Eesti inimestega. Samuti leiab aset suvelaager. Oktoobrikuus leidsid aset mitmed üritused – Tallinnas ja Tartus arutati ekspertidega poliitilise depressiooni olemuse üle, Narvas mõtisklesid noored aga selle üle, kuidas võivad negatiivsed eelarvamused mõjutada maakonna arengut.

“Üheks meie eesmärgiks on eesti noorte huvi tõstmine venekeelse eakaaslaste vastu, et tekiks rohkem positiivseid kontakte muukeelse elanikkonna esindajatega ning stereotüübid kaoksid,” rääkis projektijuht Sergei Metlev.

Teisalt tahame kaasata venekeelseid noori ühiskondlikult olulisi küsimusi puudutavasse avalikku diskussiooni, tõsta kodanikuaktiivust, samuti aidata kaasa karjääri edendamisele Eestis. Kõik võimalused enda teostamiseks on olemas ning leidub ka palju positiivseid näiteid, ent vaatamata sellele ei usu paljud oma võimetesse. Nii jäävadki võimalused kasutamata, mis oluliselt mõjutab ka lõimumist. Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed abiga püüame seda olukorda märkimisväärselt parandada“, lisas Metlev.
Küsitluste järgi on Eestis olukord, kus üle 40% valijatest ei oska öelda, kelle poolt nad valimistel hääletaks. Tallinnas politoloog Tõnis Saarts ja ajakirjanik Kaarel Tarand ning Tartus – Tartu Ülikooli professori Vello Pettai lahkasid koos noortega olukorda ja sellest väljatuleku võimalusi.
Narvas püüdsid noored aga koos Ida politseiprefekti Vallo Koppeliga ja Narva linnapeakandidaadi Jevgeni Ossinovskiga leida vastust küsimusele, miks suhtuvad inimesed Ida-Virumaasse eelarvamuslikult ning kas ja kuidas on võimalik olukorda parandada. Kas on tõsi, et Eesti lõppeb Kohtla-Järve lähedal ning kas vastab tõele, et Ida-Virumaa üheks suurimaks probleemiks on kuritegevus? Üritus toimus koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledži väitlusklubiga.
gayhub.blue
Share This