Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

21597ac9f90395ab626a82289075aa46Viimasel Euroopa Liidu-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorumi üldkoosolekul Haagis võeti vastu avaldus Venemaa kodanikuaktivistide toetuseks ja nõudmisega Venemaa ametivõimudele vabaühendusi diskrimineeriva nn. “välisagentide” seadust tühistada. Eestit esindab foorumil noorteühing Avatud Vabariik.

“Foorumi fookus on aina enam nende liikmete aitamisel, kes on Venemaal sattunud võimude surve alla. Kaks meie liiget, vaatlejate assotsiatsioon “Golos” ja Kostromski ühiskondliku algatuse keskus, olid sunnitud enda tegevuse Venemaal lõpetama, sama ohustab ka keskust “Memoriaal”, mis võitleb diskrimineerimise vastu,” rääkis Avatud Vabariigi juhatuse esimees Jevgeni Krištafovitš.

Üldkoosolekul võeti vastu avaldus, milles nõutakse Venemaalt seaduse tühistamist, mille kohaselt peavad kõik vabaühendused, kes saavad toetust välisriikidest ning teevad koostööd rahvusvahelisel tasandil, registreerima end välisagetidena. Taoline suhtumine on kodanikuühendustele vastuvõetamatu ja alandav. Foorumiliikmed rõhutasid möödapääsmatust teha koostööd organisatsioonidega, kes muuhulgas tegelevad MTÜde olukorra parendamisega.
Kolleegid teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest nentisid, et mitte kunagi varem pole koostöö Venemaa organisatsioonidega olnud nii problemaatiline, kui praegu. Viimati kogeti taolisi barjääre ehk 1990.aastal.
Ühisprojektides osalemisel on Euroopa kodanikuühendused sunnitud pöörama tähelepanu sellele, et koostöö võib Venemaa organisatsioonile saatuslikuks saada. Ei või iial teada, millise vabaühenduse tegevud [Venemaal] järgmisena keelustatakse,” märkis Krištafovitš.
EL-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorum alustas 2011.aastal eesmärgiga lihtsustada koostööd Venemaa ja Euroopa Liidu vabaühenduste vahel.
gayhub.blue
Share This