Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

ae91222804d0872e33138e6054c65bbbNoorteühingu Avatud Vabariik poolt korraldatud konverentsil Tartu ülikooli Narva kolledžis osalenud noored leidsid, et ettevõtlike noorte jaoks on maakonnas piisavalt eneseteostusvõimalusi ja perspektiivi ning seetõttu on äärmiselt oluline kaasata kohalikke noori maakonna arengut puudutavate küsimuste arutlemisse.

“Konverentsi käigus rääkisime motiividest, mis sunnivad noori hülgama Ida-Virumaad – nendeks osutusid tööpuudus, madalad palgad ja paremad karjäärivõimalused väljaspool kodumaakonna piire. Sellele vaatamata on noored üsna teadlikud maakonna arenguväljavaadetest ja soovivad arengus ise kaasa lüüa, eelkõige 2014-2020 aastate arenguprogrammi koostamisel,” rääkis Avatud Vabariigi juhatuse liige Jekaterina Markus.

Konverentsi eesmärgiks oli arendada diskussiooni teemal “Miks noored hülgavad Ida-Virumaa?” ning leida vastus küsimusele, kas seda on vaja takistada.
Ekspertidena olid üritusel kohal Ida-Viru maavanem Andres Noormägi, Narva töötukassa esindaja Antonina Gorbatšova, Viru Kreemia Grupi kontseri personalijuht Tea Allikmäe ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja Anatoli Ilkevitš.
Enamik osalejaid leidsid, et Ida-Virumaal pole palju spetsiifilisi, vaid maakonnale iseloomulikke probleeme, pigem on tegu probleemidega, mis pole võõrad ka teistele Eesti maakondadele. Eksperdid süstisid noortesse enesekindlust tegelemaks ettevõtlusega ja meelitamaks maakonda uusi investoreid. Tööandjate esindajad kinnitasid, et on omalt poolt valmis panustama kaadri arengusse ja õpetamisse,” ütles Markus.
“Keskendusime eelkõige ettevõtluskeskkonnale ja iseseisvate noorteprojektide koostamisele. Teeb rõõmsaks, et noorte arvates on nende arvamus oluline ning nad saavad maakonna arengusse ka ise panustada. Selle jaoks on aga vaja olla sotsiaalselt aktiivne,” lisas ta.
Narva konverents oli hiigelprojekti “Eesti algab Sinust!” avaüritus. Diskussioonid erinevatel Eesti ühiskonnale olulistel teemadel jätkuvad igakuiselt kõigis kolmes Avatud Vabariigi klubis. Projekti toetab Euroopa Kolmandate Riikide kodanike Integreerimise fond, kultuuriministeerium ja Integratsiooni- ja Migratsiooni SA “Meie inimesed”.
gayhub.blue
Share This