Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

1da87767f62c12f8cfd8f3f1a6d3da3fSeptembris Narva-Jõesuus toimunud noorteühingu Avatud Vabariik rahvusvahelisel noortevahetusel osalenud Hispaania, Kreeka, Türgi, Tšehhi Vabariigi ja Eesti noorte ettekujutuses on ideaalne Euroopa kogu maailmale eeskujuks kui inimõiguste kaitsja ning naaberriikidele avatud ja sõbralik koostööpartner.

 

“Seitsmepäevase seminari käigus otsisid viiest riigiist kokku tulnud osalejad üheskoos vastust küsimusele, milline peaks olema eeskujulik eurooplane ning milliseks peab kujunema ideaalne Euroopa. Lõpptulemusena valmis ideaalse Euroopa riigi mudel, kus kaitstakse inimõigusi, riigiis valitseb demokraatia, kodanikud ei karda enda arvamust välja öelda ning ühiskond põhineb tolerantsusel ja pluralismil,” jagas oma kogemusi Avatud Vabariigi juhatuse liige Jekaterina Markus.

Projektis osalenud noored külastasid Narvat, kus intervjueerisid kohalikke elanikke sooviga teada saada, mida arvavad linnaelanikud  Euroopa Liidust.
Enamik küsitlenutest väitsid, et nende arvates on Euroopa Liitu astumine eesti ühiskonna arengule hästi mõjunud. Mõned vastanuist hellitasid lootusi, et euroopalike tolerantsuse ja koostöö põhimõtete taustal paranevad lähitulevikus suhted ka lähinaabri Venemaaga,” lisas Markus.
Projekti raames toimus Tallinnas Euroopa kodakondsuse-teemaline diskussioon, kus osalesid ka Euroopa Komisjoni esindajad, samuti viidi läbi mitmeid simulatsioone ja grupitöid, mille käigus mõtisklesid noored euroopalike väärtuste üle, keskendudes eelkõige inimõiguste teemale. Osalejad jagasid üksteisega kogemusi ja arutlesid rahvusvahelistel probleemidel, mis seotud eelkõige Euroopa Liidu lähinaabritega. Noored väitsid, et euroopalikke väärtuseid saab levitada ka liidupiireist kaugemale eeltingimusel, et poliitika põhineb avatusel ja euroopalikel põhimõtetel
Projekt toetas Euroopa Noorte programmi. Finantseeris Euroopa Liit.
gayhub.blue
Share This