Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

54cfc411b3a529aa12fe07749c24e0d9Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed poolt toetatud Avatud Vabariigi projekti raames alustavad regulaarset tegevust meie organisatsiooni regionaalsed klubid Tallinnas, Tartus ja Narvas, kus hakatakse igakuiselt läbi viima diskussioone ühiskondlikult olulistel ja aktuaalsetel teemadel, sealhulgas lõimumisega seotuil.

Selle projekti sihtrühmaks on Eesti noored vanuses 16-26. Erilist tähelepanu pööratakse noortele, kes on Euroopa Kolmandate riigid kodanikud (EKRK-d) või kodakondsuseta isikud,” teatas Avatud Vabariigi juhatuse liige Sergei Metlev.

Projekti põhiliseks eemärgiks on saavutada olukord, kus, ühelt poolt, venekeelsed noored, eelkõige EKRK-d, on kaasatud kodanikuühenduste tegevusse, suhtuvad postiivselt lõimumisse ning soovivad ennast Eestis teostada, ja teiselt poolt, eestikeelsed noored ning ühiskond laiemalt mõistavad vähemuste probleeme ja suhtuvad venekeelsesse vähemusse toetavalt ja positiivselt.
Klubiüritused hakkavad toimima regulaarselt kolmes Eesti linnas, formaat ja teemad pannakse paika igas klubis eraldi. Alates septembrist hakkasid toimuma ka konverentsid, millest esimene, teemal “Kas protest on demokraatia alus?”, toimus 19.septembril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.
gayhub.blue
Share This