Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

ea33b5f7c34efea2f20b018d37c3b2c2MTÜ Inimõiguste Instituut ja noorteorganisatsiooni Avatud Vabariik ühisprojekti raames hakatakse tegelema programmiga, mille käigus aidatakse kaheteistkümnel Eesti koolil luua avatud õppekeskkonda, kus austatakse, väärtustatakse, kaitstakse ja arendatake inimõigusi. Algatust toetab ka haridus- ja teadusministeerium.

Inimõigustega seotud väärtused peavad peegelduma kõigis koolieluga seotud aspektides. Neid väärtusi ei õpita vaid koolitundides, vaid rakendatakse ka kooli igapäevaelus.

Projekti raames alustavad koolid siseanalüüsiga, mille käigus koostatakse individuaalne arenguplaan inimõiguste integreerimiseks koolielu erinevatesse aspektidesse. Aineõpetajate jaoks viiakse läbi kursus, kus õpetatakse, kuidas rakendada inimõiguste temaatikat igasse üksikusse õppeainesse. Samuti saavad koolid lähiajal spetsiaalse õppeprogrammi, mis on välja töötatud Euroopa Nõukogu poolt.
Projekti toetab Haridus-ja Teadusministeerium ning rahastab Avatud Eesti Fondi Vabafond Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest.
gayhub.blue
Share This